Netvlies

Het netvlies is eigenlijk de binnenbekleding van onze oogbol. Het is een fotogevoelig vlies dat uit miljoenen zenuwcellen en zenuwvezels bestaat en de beelden van de buitenwereld opvangt. Op en onder het netvlies lopen ook belangrijke bloedvaten. 

Het oog wordt soms oog wel 'de spiegel van onze ziel' genoemd. Wetenschappelijk gezien wordt hiermee bedoeld dat we door het observeren van de binnenkant van het oog bepaalde algemene ziektebeelden kunnen zien. Dit zijn onder andere suikerziekte (Diabetes), verhoogde bloeddruk (hypertensie), reumatologische aandoeningen, glaucoom, trombosen ... enz.

In principe wordt het netvlies bij elk oogartsenbezoek onderzocht omdat de oorzaak van verminderd zicht vaak daar te vinden is. Om het netvlies beter te kunnen beoordelen worden er druppels toegediend om de pupil te verwijden. Nadien blijft de pupil nog enige uren open staan wat een wazig zicht veroorzaakt. Daarom mag de patiënt niet zelf naar huis rijden en vragen we, indien mogelijk, met begeleiding naar de afspraak te komen.

Oogspiegeling, oogfundusfoto en OCT behoren tot de onderzoeken. De meeste netvliesaandoeningen kunnen we met deze onderzoeken opsporen, vb.: Leeftijdsgebonden Maculaire Degeneratie ( ouderdomsvlekken ), Trombosen, Bloedingen, Diabetische Retinopathie, Netvliesloslatingen, Vitreo-Maculaire aandoeningen ... enz. Na diagnose wordt een adequate behandeling opgestart. Retinale aandoeningen vergen ook een nauwgezette opvolging.