Chirurgie : Cataract en Refractieve lensimplataties

Cataract

Wat is het?

De lens in ons oog is, in normale omstandigheden, van bij de geboorte helder en helpt ons om een scherp beeld te vormen van de omgeving. Wanneer de lens troebel wordt spreekt men van cataract. Meestal is dit een normaal verouderingsproces dat de meesten van ons treft in verloop van het leven. In andere gevallen kan cataract ontstaan door ziektes of letsels. Sommige zeldzame vormen van cataract kunnen ook van bij de geboorte aanwezig zijn.

Behandeling

Cataract wordt operatief behandeld. Hierbij wordt de troebele lens verwijderd (phacoemulsificatie) en wordt een kunstmatige en heldere lens in de plaats gezet.

Soorten kunstmatige lenzen

Monofocale lenzen

Hiermee is het mogelijk om ofwel in de verte ofwel van dichtbij scherp te zien. Dit zijn de eenvoudigste lenzen die tot op de dag van vandaag het meest worden gebruikt. Indien je kiest voor een monofocale lens met focus in de verte, dan heb je achteraf een bril nodig om te kunnen lezen. Bij een monofocale bril met focus op leesafstand daarentegen noodzaakt een bril wanneer je in de verte scherp wilt zien.

Indien het jou niet stoort een bril te moeten dragen om te kunnen lezen of om bv. auto te kunnen rijden, dan zijn deze monofocale lenzen een heel goede oplossing, met weinig neveneffecten. 

Indien een significante hoornvliesverkromming bestaat, kan dit waarschijnlijk niet volledig gecorrigeerd worden d.m.v. deze eenvoudige lenzen. Een oplossing hiervoor wordt geboden door de torische lenzen (zie onder). Indien je helemaal geen bril meer wilt dragen, kunnen de multifocale lenzen mogelijk een oplossing bieden (zie onder).

Torische lenzen

 Deze implantlenzen  worden gebruikt om bij het wegnemen van de troebele lens eveneens het astigmatisme ( abnormale bolling van het hoornvlies ) te corrigeren. Tijdens de pre-operatieve raadpleging wordt hiervoor de exacte lenswaarde gemeten en berekend.

Multifocale lenzen

Het doel van deze implantlenzen is ervoor te zorgen dat de patient zowel in de verte, intermediair  als dichtbij scherp kan zien. De patiënt is dan voor ongeveer 90% van zijn dagelijkse activiteiten brilvrij. Contrastgevoeligheid neemt iets af met deze lenzen. Op vraag van een patiënt om geen bril meer te moeten dragen zonder dat er cataract in het spel is kunnen we deze lenzen ook plaatsen. De ingreep wordt dan een Clear Lensextractie genoemd.

De ingrepen gebeuren onder topicale druppelanesthesie en duren een kleine 20 minuten. Het betreft dan ook een dagopname. U verblijft maximaal 2 à 3 uren in het daghospitaal.

De pre-opertieve onderzoeken gaan door in Oogappèl te Haacht.

De ingrepen zelf gaan door in het splinternieuwe daghospitaal aan het UZ te Leuven.